Výsledky vyhledávání | Městská knihovna Chodov http://tritius.knihovnachodov.cz/search/index-item/rss?id=340374&value=Albert%20Kazim%C3%ADr%20Sasko-T%C4%9B%C5%A1%C3%ADnsk%C3%BD,%20v%C3%A9voda,%201738-1822 Vyhledávání podle položky rejstříku:: Albert Kazimír Sasko-Těšínský, vévoda, 1738-1822 Marie Kristýna, nejmilejší dcera Marie Terezie / Hanibal, Jiří, 1929-