Výsledky vyhledávání | Městská knihovna Chodov http://tritius.knihovnachodov.cz/search/by-authority/86618/rss Vyhledávání podle autority: Nakladatelé/vydavatelé = Stát. nakl. polit. lit. Wilsonovská legneda v dějinách ČSR / Hájek, Jiří, 1919-1994 Není církev jako církev / Havlíček Borovský, Karel, 1821-1856 Egon Ervín Kisch se směje / Kisch, Egon Erwin, 1885-1948 Zuřivý reportér a poslední reportáže / Kisch, Egon Erwin, 1885-1948 Já, Adolf Eichmann ... / Mňačko, Ladislav, 1919-1994 Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské. Dějiny venkovského lidu od 10. stol. do první poloviny 13. stol. / Graus, František, 1921-1989 Úspěch : Feuchtwanger, Lion, 1884-1958