Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Kirschner, Jan, 1955-


Citace: Kirschner, J., Štěpánek, J.: A monograph of Taraxacum sect. Palustria
Citace: www(Botanický ústav Akademie věd České republiky)
Citace: osobní sdělení
Narozen 13. 3. 1955 v Praze. Doc., RNDr., CSc., vědec, botanik, práce v oborech botanika, ekologie, biologie, specializuje se na rod Taraxacum.