Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Briš, Petr, 1955-


Citace: osobní sdělení
Citace: Briš, Petr: Systém řízení rizik jako součást IMS ve zdravotnictví. Řízená kvalita ve zdravotní a sociální sféře, 2012, s. B-1 - B-3.
Citace: www (Kontakty - doc.Ing. Petr Briš, CSc. - Univerzita Tomáše Bati), cit. 31. 7. 2015
Narozen 26. 5. 1955 v Čeladné. Doc. Ing., CSc., odborník v oblasti management jakosti, nauka o zboží, technologie kůže, aj., vysokoškolský pedagog (Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů, Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati, Zlín).