Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Pedro, 1986-


Citace: Hecl, Gabrielle - Pedro et al.: Já, JůTuber. 1. vydání. V Praze: CooBoo, 2015
Narozen v roce 1986 v Plzni. Autor videí na serveru YouTube.