Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Kubišová, Miroslava


Citácia: Havlová, J.,Jičínská, E., Hrabová, H.: Mikrobiologické metody v kontrole jakosti mléka a mlékárenských výrobků (obálka Miroslava Kubišová)
Citácia: Cvak, Z., Peterková, L., Černá, E.: Chemické a fyzikálně-chemické metody v kontrole jakosti mléka a mlékárenských výrobků (obálka Miroslava Kubišová)
Grafička, autorka knižních obálek.