Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Kubátová, Hana


Citace: Hana Kubátová: Zneužití vybraných biologických agens ke kriminálnímu činu : autoreferát disertační práce
Bezpečnostní inženýrka, zabývá se průmyslovou, jadernou a požární ochranou a bezpečností.