Skip to main content

Detail autority

Prázová, Irena
Biografické nebo historické údaje: PhDr., Ph.D., knihovnice Knihovny Fakulty sociálních věd UK, editorka příspěvků z konference věnované sociologii, prognostice a mediím v ČR a EU.
Citace: Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evropské unii, II. díl (Edit.: I.Prázová)
Citace: www (institut/svi/clenove)
Citace: Knihovna fakulty sociálních věd, sdělení zást.ved.

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě